► DOPRAVA ZADARMO pri platbe vopred pre vybrané produkty. Viac o doprave
Zákazkovú výrobu nie je možné urýchliť. Prosím, sledujte dobu možného odoslania uvedenú pri každom produkte. Ďakujeme!

Obchodné podmienky spoločnosti DreamLUX

Prevádzkovateľom e-shopu www.dreamlux.cz je Ing. Ján Forgáč so sídlom Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10, identifikačné číslo: 71909788 (ďalej len DreamLux, či predávajúcí).

1. ZákladnÉ ustanovenia

DreamLux je obchodná spoločnosť podnikajúca v obore predaja matrací, textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov, sprostredkovanie obchodu a služieb veľkoobchodu a maloobchodu, reklamná činnosť, marketing.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) tvoria neoddeliteľnú súčasť a prílohu každej zmluvy o predaji tovaru a služieb uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a stávajú sa tak súčasťou zmluvnej dohody tohto vzťahu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s OP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Úprava vzájomných vzťahov uskutočnená týmito obchodnými podmienkami má prednosť pred dispozičnými ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah v inom prípade vzťahovali.

V prípade, ak je v samotnej kúpnej zmluve (ktorej prílohou sú aj tieto obchodné podmienky) uskutočnená úprava vzťahov odlišná, platí dohoda podľa kúpnej zmluvy.

Kupujúcim sa pre účely týchto OP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim jedná mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. 

Funkčnosť a digitálny obsah týchto webových stránok zaisťuje špecializovaná spoločnosť a ich digitálny obsah je kompatibilný s bežne používanými hardware zariadeniami a ich software vybavením. Kúpna zmluva, uzatvorená v internetovom obchode www.dreamlux.cz je zákazníkovi potvrdená odoslaním rekapitulácie jeho objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch iba na základe dohody účastníkov zmluvy.

2. TOVAR

Označenie tovaru, jeho cena a popis jeho hlavných vlastností sú uvedené v detaile každého produktu. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

Predávajúci na tomto mieste upozorňuje, že proces prijatia a potvrdenie objednávky je z veľkej časti automatizovaný a nie je vylúčené, že pri zadávaní údajov o evidencii skladových zásob, charaktere tovaru a jeho cene môže dôjsť k omylu. Pre prípad zjavného omylu v cene tovaru si predávajúci vyhradzuje právo od uzavretej zmluvy odstúpiť, v tomto prípade sa vzťahuje právo od uzavretia zmluvy odstúpiť aj na kupujúceho.

3. doba dodania

Pri každom druhu tovaru a jeho variantách je predpokladaná dodacia doba uvedená v detaile produktu. Dodacia doba sa môže primerane k okolnostiam predĺžiť alebo skrátiť. Veľké množstvo zakázok sa vyrába na objednávku zákazníka priamo u výrobcu. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí dodacia doba 20 pracovných dní. 

Dodacia doba začína plynúť pri platbe vopred prevodom až odo dňa pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho.

V prípade, že tovar nebude možné v stanovenom termíne dodať s ohľadom na jeho vypredanie, či iný dôvod nemožnosti jeho obstarania v deklarovanom termíne, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4. Platba

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

Na dobierku

Tovar kupujúci uhradí pri dodaní tovaru na kupujúcim požadovanú adresu zmluvnému prepravcovi. Tento spôsob platby je spoplatnený na 2 €.

Prevodom na účet

Tovar uhradí kupujúci dopredu prevodom na bankový účet predajcu na základe zálohovej faktúry s údajmi potrebnými na uskutočnenie platby, ktorú obdrží kupujúci v automatickom e-mali potvrdzujúcom prijatie objednávky. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Pri platbe prevodom na účet je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre pre možnosť rýchleho identifikovania platby predávajúcim.

Vo vybavovaní objednávky (objednanie u výrobcu, odoslanie tovaru) sa pokračuje až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet.

Pre platbu prevodom je číslo účtu predajcu: Tatra banka, a.s.: 2912931771/1100; IBAN SK31 1100 0000 0029 1293 1771

Doba dodania tovaru sa pri platbe predom prevodom na účet počíta odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho.

On-line platba cez platobnú bránu GoPay

Možná je aj on-line platba platobnou bránou GoPay, ktorá poskytuje výhodu okamžitej platby, či rýchleho bankového prevodu cez internet. Tento spôsob platby zahŕňa tieto možnosti: okamžitá platba kartou, rýchly bankový prevod cez rozhranie vašej banky, platba internetovou peňaženkou GoPay, Bitcoin, a ďalšie platobné metódy GoPay.

5.DODANIE TOVARU

Zásielku máte právo pred jej prevzatím riadne prekontrolovať. Doporučujeme preberať iba zásielku nepoškodenú. Nedoporučujeme podpísať vodičovi dodací list bez kontroly zásielky. V prípade poškodenia je nutné spísať s vodičom škodný protokol.

Doprava je pre jednotlivé produkty spoplatnená podľa príslušného typu dopravy:

Zmluvný prepravca

6,50 alebo 15 € podľa rozmeru doručovaného tovaru.

Doručenie zásielky sa děje prostredníctvom kuriéra alebo vlastného dopravcu DreamLux. Tento spôsob dopravy je vhodný na prepravu všetkých typov zásielok.

Osobné vyzdvihnutie

Je možné si zvoliť aj osobné vyzdvihnutie na pobočke daného prepravcu, pokiaľ je tento druh pri danom tovare umožnený. Ceny platia ako pri doručení na adresu, teda 6,50 alebo 15 € podľa druhu zásielky.

Pri platbe bankovým prevodom vopred pri akomkoľvek produkte z rady DreamLux, Tropico, Curem a Slumberland máte dopravu ZADARMO.

Akonáhle je tovar pripravený na odoslanie, kupujúci je informovaný automaticky generovaným mailom o predpokladanom termíne doručenia tovaru na emailovú adresu zadanú v objednávke. V prípade, že kvôli charakteru zásielky nebude možné doručiť tovar spôsobom, ktorý si vybral zákazník, bude kupujúci emailom alebo telefonicky informovaný o zmene prepravy.

Vzhľadom k tomu, že e-shop DreamLux má v ponuke rôzne druhy tovaru, s rôznou dobou dodania, môže byť dodaný tovar doručený kupujúcemu vo viac než jednej zásielke, poštovné je však hradené kupujúcim iba raz.

Pred prevzatím zásielky odporúčame tovar a jeho obal prekontrolovať. Pri poškodenom obale, či dokonca obsahu zásielky, je potrebné spísať s dopravcom škodný protokol!

Aj pri jeho rozbaľovaní je potrebné dbať na to, aby kupujúci prevzatý tovar nepoškodil, pretože ho potom nie je možné vrátiť, ani reklamovať.

6.REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU

Vrátenie tovaru a výmena

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar. V prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží doba k odstúpeniu od zmluvy odo dňa nasledujúceho po dni keď kupujúci, alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

Tovar musí byť zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Pre účel uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí byť predom o tomto kroku informovaná formou oznámenia, a to buď na email: eshop(a)dreamlux.sk; obchod(a)dreamlux.sk; alebo telefonicky: +421 903 027 894, spoločnosť DreamLux - Ing. Ján Forgáč (so sídlom Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha  10, identifikačné číslo: 71909788). Tovar, ktorý zákazník vracia (bez reklamácie na vadu výrobku), je možné zaslať na adresu: DreamLux, Veľké Lovce 25, 941 42 Veľké Lovce, SR.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predávajúci vracia platbu za vrátený tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol predávajúcemu vrátený tovar doručený. Tovar odoslaný na dobierku nebude prevzatý.

Pre vrátenie platby za tovar bude použitá platba prevodom na kupujúcim určený bankový účet. Náklady na dodanie vráteného tovaru nie sú predávajúcim hradené. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Po dohode je možné dopravu zabezpečiť s pomocou predávajúceho, náklady stále hradí kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru a s jeho funkčnosťou.

Na výmene tovaru sa kupujúci vopred dohodne s predávajúcim, ak je výmena tovaru možná. Tovar je možné vymeniť, ak kupujúci bezodkladne o výmenu požiada predávajúceho, do 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Tovar musí byť rovnako zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Náklady na poštovné pri výmene tovaru hradí kupujúci.

Pokiaľ sa jedná o tovar atypických rozmerov alebo tovar s akoukoľvek atypickou obmenou, který je vyrobený na žiadosť a objednávku kupujúceho ako zákazková výroba, vracia predávajúci maximálne sedemdesiat percent z celkovej ceny tovaru.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je spracovaný v súlade s aktuálnym znením Občianskeho zákonníka a je záväzný pre predaj výrobkov spoločnosti DreamLux - Ing. Ján Forgáč.

1. Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že predávaný výrobok je pri preberaní bez závad.

2. Predávaný výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zákazníkom, predávajúcim,  výrobcom alebo jeho zástupcom opisované, alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takého druhu obvyklé, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcej miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie výrobku uvádza, alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.

3. Kupujúci má právo na prekontrolovanie výrobku.

4. Na tento výrobok je poskytnutá záručná doba podľa obchodného zákonníka. Záručným listom v zmysle týchto reklamačných podmienok je predajný doklad, faktúra dodaná s tovarom. Bez predajného dokladu nemusí byť reklamácia prijatá.

5. Na vybrané typy matracov, pri ktorých je uvedená predĺžená záruka udávaná výrobcom, sa predĺžená záruka vzťahuje iba na jadro matraca. Ak nie je uvedené inak, jedná sa o pomernú záruku. Bližšie informácie, ak nie sú uvedené v detaile produktu, poskytne predávajúci na požiadanie.

6. Keď sa vyskytne na zakúpenom výrobku alebo tovare závada, zákazník má právo tovar reklamovať. Podmienkou na uznanie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe a s platným predajným dokladom.

7. Prevzatím výrobku prechádza na kupujúceho vlastníctvo k zakúpenému výrobku. Predávajúci je pri prevzatí tovaru povinný presvedčiť sa o počte a správnosti predávaných výrobkov a neporušenosti obalu. Pokiaľ má tovar porušený obal, je pracovník predávajúceho povinný toto uviesť do predajného listu, inak právo na mechanické poškodenie zaniká. Pokiaľ je tovar poškodený pod neporušeným obalom, kupujúci je povinný na požiadanie tento obal predložiť zástupcovi výrobného závodu pri prešetrovaní reklamácie, inak reklamácia nebude uznaná.

8. Výrobky, ktoré majú vadu, ktorá nebráni, aby výrobok mohol byť používaný k určenému účelu, je predávaný za nižšiu cenu, ako je obvyklá cena výrobku bez závady. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho, že výrobok má vadu a o akú vadu sa jedná. Na vady, na ktoré sa pri predaji vzťahuje znížená cena, sa nevzťahuje možnosť reklamácie. 

9. Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s pravidlami používania a ošetrovania výrobku, pokiaľ nejde o pravidlá všeobecne známe.

10. Závady výrobkov, ktoré sú zrejmé už pri odbere, musia byť reklamované ihneď pri preberaní tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Ostatné zrejmé závady zistené napríklad pri montáži (postele, matraca), je kupujúci povinný oznámiť najneskôr do 14 dní po zakúpení predávajúcemu.

Tieto výrobky musia byť v originálnom balení, nepoužité, nepoškodené, čisté a hygienicky bezchybné. Vady materiálu je kupujúci povinný oznámiť okamžite po ich zistení v čase stanovenom pre záruku.

11. Záručná doba plynie od prevzatia výrobku kupujúcim.

12. Reklamáciu rieši predávajúci v spolupráci s výrobcom tovaru. Reklamovaný výrobok alebo tovar musí byť v hygienicky bezchybnom stave.

13. Keď sa reklamácia vybaví výmenou chybného výrobku alebo jeho súčasť za bezchybný, beží na nový výrobok alebo jeho vymenenú súčasť nová záručná doba od prevzatia výrobku (súčasti).

14. Záruka sa nevzťahuje na:

 - závady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava

 - bežné opotrebenie

 - zmenu farby použitých materiálov, ktoré môžu byť spôsobené atmosférickými vplyvmi

 - opotrebenie poťahu a čiastočné zmäknutie použitého materiálu

 - vady spôsobené pri doprave tovaru dopravným prostriedkom zákazníka

 - vady spôsobené nevhodným skladovaním, nesprávne prevedenou montážou, nevhodným uložením, opravou, údržbou, alebo nesprávnym použitím tovaru

 - drobné odchýlky poťahových látok vo farebnom odtieni podľa vzoru látky

 - preležanie, ktoré nepresahuje 13% z celej výšky matraca podľa ČSN 91 1004

15. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, keď nebola uplatnená v záručnej dobe.

16. Doba, od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

17. Matrace odoslané na reklamáciu nesmú byť prehnuté ani zrolované (okrem komprimovaných matracov), musia byť riadne zabalené a zalepené v igelite (nie v strečovej fólii) tak, aby pri preprave nedošlo k zašpineniu alebo inému poškodeniu matraca.

18. Výrobca si vyhradzuje právo na zamietnutie reklamácie z dôvodu hygienického znečistenia matraca.

7. PrEhláSenIE o ochranE osobnÝch údajOV

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky, sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu. Na Vašu žiadosť budú poskytnuté údaje bezodkladne odstránené.

Odstránenie osobných údajov

Pokiaľ požadujete odstránenie svojich osobných údajov, kotaktujte nás prosím. Bez odkladu odstránime všetky Vaše osobné údaje. 

Kontaktná adresa

Dreamlux - Ing. Ján Forgáč
Tesaříkova 1022/5
102 00 Praha 10
IČO: 71909788
DIČ: CZ7802206764

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C 162921 (ďalej len spracovateľ)

Telefon: +421 903 027 894
E-mail: eshop(a)dreamlux.skobchod(a)dreamlux.sk

V súlade s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto kupujúci dáva spoločnosti - spracovateľovi dobrovoľne súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neobmedzenú dobu. Kupujúci potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že jeho osobné údaje  v uvedenom rozsahu, t.j. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, IČ a DIČ budú spracovateľom spracované pre účely registrácie a vybavovanie objednávok v internetovom obchode na adrese www.dreamlux.sk; ďalej na ponúkanie obchodu a služieb a marketingové účely a uchovávanie bez časového obmedzenia spracovateľom. Spracované osobné údaje sú prístupné spracovateľovi, jeho pracovníkom a môžu byť odovzdané inému správcovi za účelom vybavenia objednávky.

Kupujúci bol ďalej poučený, že mu kontaktná osoba spracovateľa bez zbytočného odkladu podá informácie podľa par. 12 zákona o ochrane osobných údajov a o práve žiadať od spracovateľa vysvetlenie a odstránenie nežiaduceho stavu podľa par. 21 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov povoľuje slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným  vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach plynúcich zo zákona o ochrane osobných údajov.            

8. Použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a riadi sa cenami stanovenými poskytovateľom daných služieb.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných zdelení alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

9. Doba trvania záväzku

Záväzky zo zmlúv uzatvorených na základe týchto OP sú uzatvárané na dobu neurčitú a podmienky ich ukončenia sa riadia týmito obchodnými podmienkami, kúpnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky majú účinnosť od 01.01.2017.

www.dreamlux.sk